CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM
Tin tức nổi bật
BIÊN BẢN

BIÊN BẢN

Tì-kheo Thích Tuệ Sỹ: Đạo từ Ngày Về Nguồn

Tì-kheo Thích Tuệ Sỹ: Đạo từ Ngày Về Nguồn

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG: TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ ngày 01 tháng 09 năm 2022

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG: TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ ngày 01 tháng 09 năm 2022

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ ngày 29/9/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ngày 29/9/2022

ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
ĐẾN THĂM HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG G.H.P.G.V.N.T.N.

ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ ĐẾN THĂM HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG G.H.P.G.V.N.T.N.

Thông Cáo Báo Chí: Đại Diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

Thông Cáo Báo Chí: Đại Diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

HT. Trí Quang Nói Về HT. Quảng Độ

HT. Trí Quang Nói Về HT. Quảng Độ

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 3

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 3

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 2

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 2

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 1

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 1

Cảm Niệm Ân Sư

Cảm Niệm Ân Sư

Lời Thỉnh Cầu Và Cung Tiễn Của Thất Chúng Đệ Tử Đến Tôn Sư Thượng Quảng Hạ Độ

Lời Thỉnh Cầu Và Cung Tiễn Của Thất Chúng Đệ Tử Đến Tôn Sư Thượng Quảng Hạ Độ

Khâm Thừa Quyết Định Điều Hành Viện Tăng Thống

Khâm Thừa Quyết Định Điều Hành Viện Tăng Thống

Quyết Định Ủy Thác Điều Hành Viện Tăng Thống

Quyết Định Ủy Thác Điều Hành Viện Tăng Thống

Giáo Chỉ Số 19

Giáo Chỉ Số 19

Chúc Nguyện Thư Phật Đản PL: 2564 - 2020

Chúc Nguyện Thư Phật Đản PL: 2564 - 2020

Lời Trình Bạch Cung Thỉnh Xá Lợi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Lời Trình Bạch Cung Thỉnh Xá Lợi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Chương Trình Lễ Tang Đức Tăng Thống

Chương Trình Lễ Tang Đức Tăng Thống

THÔNG ĐIỆP XUÂN CANH TÝ 2020

THÔNG ĐIỆP XUÂN CANH TÝ 2020

Dân Tộc Và Đức Tin Của Phan Hữu Vinh

Dân Tộc Và Đức Tin Của Phan Hữu Vinh

Thư Gửi HT.Tâm Liên của PT. Diệu Thường- Trần Thị Kim Yến 04.02.2019

Thư Gửi HT.Tâm Liên của PT. Diệu Thường- Trần Thị Kim Yến 04.02.2019

Tâm Thư Của PT. Diệu Thân- Đặng Thị Thu Huyền 2.12.2018

Tâm Thư Của PT. Diệu Thân- Đặng Thị Thu Huyền 2.12.2018

Đơn Khiếu Nại 20.10.2003

Đơn Khiếu Nại 20.10.2003

Tường Trình 19.10.2003

Tường Trình 19.10.2003

Quyết Định Về Quản Chế Hành Chánh 11.10.2003

Quyết Định Về Quản Chế Hành Chánh 11.10.2003

Di Huấn

Di Huấn

Quyết Định 12

Quyết Định 12

Thông Bạch 17-12-2018

Thông Bạch 17-12-2018

Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi 2019

Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi 2019

Thu Hồi Con Dấu VHĐ

Thu Hồi Con Dấu VHĐ

Thư Kêu Gọi

Thư Kêu Gọi

Tâm Thư 14

Tâm Thư 14

Thông Điệp Phật Đản PL:2563

Thông Điệp Phật Đản PL:2563

Tâm Thư 16

Tâm Thư 16

Tâm Thư 15

Tâm Thư 15

Bản Tường Trình Đức Tăng Thống Về Chùa Từ Hiếu

Bản Tường Trình Đức Tăng Thống Về Chùa Từ Hiếu

Câu chuyện về tỷ phú cận kề cái chết và bài học từ Đức Phật

Câu chuyện về tỷ phú cận kề cái chết và bài học từ Đức Phật

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA TỪ HIẾU

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA TỪ HIẾU

Thư viện nổi bật

NHỮNG CÂU ĐỐI LIỄN và PHÁP NGỮ

  • 21/08/2019

I. Cổng Tam Quan:

Những câu đối dưới đây do Hòa Thượng Thích Khế Tâm sáng tác:

A. Bên ngoài:

1. Từ năng dữ lạc, pháp vũ huân triêm, châu ngọc hiện hành, bỉ thử hiệp tình, hoằng dương Chánh Pháp.

(Vì lòng từ làm cho chúng sanh được vui, mưa pháp thấm nhuần, châu ngọc song song, kia đây hiệp ý, hoằng dương Chánh Pháp)

2. Hiếu vi cập vận, nguyên do tầm đạo, lý nghĩa viên dung, trụ vương nhứt vị, phục vụ quần sanh.

(Vì lòng hiếu mà gặp thời vận, nguyên do tầm đạo, nghĩa lý viên dung, giữ ngôi pháp vương, phục vụ quần sanh).

B. Bên trong:

1. Tả án hữu đại, giang xuất nhập tùy, duyên tầm thánh tích.

(bên trái có sông lớn, ra vào tùy duyên, tìm dấu vết của Đạo)

2. Hữu biên vô bệnh, tật vãng lai thiệp, cảnh niệm thâm ân.

  • Bên phải có Viện Điều Dưỡng, để bệnh nhân dưỡng bệnh, qua lại hiệp cảnh, tình nhớ ân sâu)

II. Chánh Điện

Những câu đói dưới đây do Hòa Thượng Thích Đức Nhuận nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN sáng tác:

A. Bên ngoài:

1. Cửa Phật từ bi mở mang nền Chánh Giáo.

2. Bầu trời thanh tịnh xây dựng nếp văn minh.

3. Cảnh Phật sáng soi khắp chốn vào ra bình đẳng tính.

4. Cửa Chùa rộng mở mỗi người đi đến tự do tâm.

B. Bên trong:

1. Rừng thiền trí tuệ, giống nòi hồng lạc,

 Sáng trong ươm mầm hoa giải thoát,

 Cứu độ nhân sinh ba cõi trời người ngưỡng vọng.

2. Mưa Pháp từ bi cây cỏ núi sông,

 Nhuần thắm gieo hạt giống bồ đề,

 Mở mang Chánh giáo mười phương phàm thánh quy y.

*Câu đối dưới đây do Hòa Thượng Thích Khế Tâm sáng tác:

1. Siêu thời gian, siêu không gian, tùy duyên phổ giác hữu tình, tức vọng tức chơn ư nhứt tâm như quán tam thế.

2. Cụ trí đức, cụ đoạn đức, xưng tánh từ bi bất khả phi đồng, phi dị thường vi niệm nhi ứng quần cơ.

* Những câu Pháp Ngữ

1. Nếu đời đời không đau khổ tối tăm, Đức Phật đã không xuất hiện ở đời.

2. Ngày đêm mạng lần giảm,

Nên tinh tấn kịp thời,

Thế gian vô thường lắm,

Đừng mê đọa tối tăm.

3. Hãy bỏ tất cả để sẽ được tất cả.

4. Thân thể có thể cường tráng thì tinh thần mới sảng khoái, quá sướng hay quá khổ đều không phải là lối tu chân chính. Con đường dẫn đến giải thoát là: phải tránh xa hai thái cực đó.

(Phật Học Tinh Hoa)

5. Chấm dứt các việc ác,

Thực hiện các hạnh lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Đó là lời Phật dạy.

6. Trên thế gian này sân hận không bao giờ dập tắt sân hận, chỉ có tình thương mới diệt tâm sân, đó là định luật trường cửu.

7. Trường tồn phải hoại diệt,

Cao sang phải sa cơ,

Gặp gỡ rồi ly biệt,

Đã sanh ắt tử vong.

8. Phàm cái gì có hình tướng đều là giả dối, có sinh thì có diệt.

Các bài viết khác