CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM
Tin tức nổi bật
BIÊN BẢN

BIÊN BẢN

Tì-kheo Thích Tuệ Sỹ: Đạo từ Ngày Về Nguồn

Tì-kheo Thích Tuệ Sỹ: Đạo từ Ngày Về Nguồn

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG: TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ ngày 01 tháng 09 năm 2022

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG: TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ ngày 01 tháng 09 năm 2022

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ ngày 29/9/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ngày 29/9/2022

ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
ĐẾN THĂM HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG G.H.P.G.V.N.T.N.

ĐẠI DIỆN BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ ĐẾN THĂM HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG G.H.P.G.V.N.T.N.

Thông Cáo Báo Chí: Đại Diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

Thông Cáo Báo Chí: Đại Diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

HT. Trí Quang Nói Về HT. Quảng Độ

HT. Trí Quang Nói Về HT. Quảng Độ

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 3

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 3

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 2

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 2

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 1

Nhân Sĩ Trí Thức Tưởng Nhớ HT. Quảng Độ 1

Cảm Niệm Ân Sư

Cảm Niệm Ân Sư

Lời Thỉnh Cầu Và Cung Tiễn Của Thất Chúng Đệ Tử Đến Tôn Sư Thượng Quảng Hạ Độ

Lời Thỉnh Cầu Và Cung Tiễn Của Thất Chúng Đệ Tử Đến Tôn Sư Thượng Quảng Hạ Độ

Khâm Thừa Quyết Định Điều Hành Viện Tăng Thống

Khâm Thừa Quyết Định Điều Hành Viện Tăng Thống

Quyết Định Ủy Thác Điều Hành Viện Tăng Thống

Quyết Định Ủy Thác Điều Hành Viện Tăng Thống

Giáo Chỉ Số 19

Giáo Chỉ Số 19

Chúc Nguyện Thư Phật Đản PL: 2564 - 2020

Chúc Nguyện Thư Phật Đản PL: 2564 - 2020

Lời Trình Bạch Cung Thỉnh Xá Lợi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Lời Trình Bạch Cung Thỉnh Xá Lợi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Chương Trình Lễ Tang Đức Tăng Thống

Chương Trình Lễ Tang Đức Tăng Thống

THÔNG ĐIỆP XUÂN CANH TÝ 2020

THÔNG ĐIỆP XUÂN CANH TÝ 2020

Dân Tộc Và Đức Tin Của Phan Hữu Vinh

Dân Tộc Và Đức Tin Của Phan Hữu Vinh

Thư Gửi HT.Tâm Liên của PT. Diệu Thường- Trần Thị Kim Yến 04.02.2019

Thư Gửi HT.Tâm Liên của PT. Diệu Thường- Trần Thị Kim Yến 04.02.2019

Tâm Thư Của PT. Diệu Thân- Đặng Thị Thu Huyền 2.12.2018

Tâm Thư Của PT. Diệu Thân- Đặng Thị Thu Huyền 2.12.2018

Đơn Khiếu Nại 20.10.2003

Đơn Khiếu Nại 20.10.2003

Tường Trình 19.10.2003

Tường Trình 19.10.2003

Quyết Định Về Quản Chế Hành Chánh 11.10.2003

Quyết Định Về Quản Chế Hành Chánh 11.10.2003

Di Huấn

Di Huấn

Quyết Định 12

Quyết Định 12

Thông Bạch 17-12-2018

Thông Bạch 17-12-2018

Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi 2019

Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi 2019

Thu Hồi Con Dấu VHĐ

Thu Hồi Con Dấu VHĐ

Thư Kêu Gọi

Thư Kêu Gọi

Tâm Thư 14

Tâm Thư 14

Thông Điệp Phật Đản PL:2563

Thông Điệp Phật Đản PL:2563

Tâm Thư 16

Tâm Thư 16

Tâm Thư 15

Tâm Thư 15

Bản Tường Trình Đức Tăng Thống Về Chùa Từ Hiếu

Bản Tường Trình Đức Tăng Thống Về Chùa Từ Hiếu

Câu chuyện về tỷ phú cận kề cái chết và bài học từ Đức Phật

Câu chuyện về tỷ phú cận kề cái chết và bài học từ Đức Phật

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA TỪ HIẾU

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA TỪ HIẾU

Thư viện nổi bật

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA TỪ HIẾU

  • 14/08/2019

Sau khi được KTS Trưởng Lê Văn Năm cấp giấy phép xây dựng ngày 19/08/1995. Quần thể chùa có ba phần là: một tòa Chánh Điện xây lầu trên diện tích đất 161 m2, một tòa lầu nhà Tăng 3 tầng trên diện tích 128 m2, và một cổng Tam Quan đúc mái ngói, cùng tường rào.

Chùa làm Lễ Đặt Đá ngày 05/01/1996. Tùy theo tình hình tài chánh Quý Phật Tử góp phần công đức, mà chùa tiến hành công tác xây dựng qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên, là khởi công xây dựng Chánh Điện, kế tiếp là nhà Tăng, rồi đến cổng Tam Quan, sau cùng là tường rào bao quanh.

1)Giai đoạn 1: Từ ngày 06/01/1995 đến 17/02/1996: xây dựng nền móng Chánh Điện. vì khu vực Chùa gần sông, sình lầy, nên phải làm móng bán bê tông cốt sắt, đào sâu trên 2m, đóng cừ tràm 5m. Phí tổn 224. 534. 000 đ (hai trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

2)Giai đoạn 2: Từ ngày 02/03/1995 đến 24/05/1996: xây móng Chánh Điện, nâng nền cao hơn mặt đất bằng 05 tấc, đổ bê tông 40 cây cột, đổ bê tông mặt sàn tầng lầu Chánh Điện.

Phí tổn: 168.506.000đ (một trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm lẻ sáu ngàn đồng)

3) Giai đoạn 3: Từ ngày 01/06/1996 đến 26/01/1997: xây tô tường, dựng cửa, trang trí nội thất phần Giảng Đường tầng trệt.

Phí tổn: 93. 005. 000 đ(chin mươi ba triệu, không năm ngàn đồng)

4) Giai đoan 4: Từ ngày 06/09/1996 đến ngày 21/01/1997: đổ cột phần lầu và đổ bê tông mái Chánh Điện.

Phí tổn: 187. 463. 890đ (một trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn, tám trăm chin mươi đồng)

5) Giai đoạn 5: Từ ngày 12/03/1997 đến 28/08/1997: xây tô tường, trang trí nội thất phần lầu Chánh Điện. Sau đó, khởi công đào móng nhà Tăng.

Phí tổn: 364. 655. 000đ (ba trăm sau mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

6)Giai đoạn 6: 28/08/1997 đến 26/01/1997: Thợ ngọn đắp lân, long, quy, phụng, và lợp ngói mái Chánh Điện. Thợ hồ tiếp tục xây và đổ bê tông tấm sàn tầng một nhà Tăng.

Tổn phí: 594. 210. 500 đ(năm trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm mười ngàn, năm trăm đồng)

7) Giai đoan 7: Từ ngày 12/02/1998 đền/01/1999: xây tô và đổ bê tông tấm sàn tầng hai nhà Tăng, đổ bê tông xây Tịnh Thất tàng Thượng nhà Tăng, xây cổng Tam Quan, và xây hàng rào bao quanh chùa.

Tổn phí: 756. 076. 500 đ (bảy trăm năm mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn, năm trăm đồng).

TỔNG TỔN PHÍ: 2.588.450. 000 đ (hai tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm năm chục ngàn đồng