CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA TỪ HIẾU

  • 14/08/2019

Sau khi được KTS Trưởng Lê Văn Năm cấp giấy phép xây dựng ngày 19/08/1995. Quần thể chùa có ba phần là: một tòa Chánh Điện xây lầu trên diện tích đất 161 m2, một tòa lầu nhà Tăng 3 tầng trên diện tích 128 m2, và một cổng Tam Quan đúc mái ngói, cùng tường rào.

Chùa làm Lễ Đặt Đá ngày 05/01/1996. Tùy theo tình hình tài chánh Quý Phật Tử góp phần công đức, mà chùa tiến hành công tác xây dựng qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên, là khởi công xây dựng Chánh Điện, kế tiếp là nhà Tăng, rồi đến cổng Tam Quan, sau cùng là tường rào bao quanh.

1)Giai đoạn 1: Từ ngày 06/01/1995 đến 17/02/1996: xây dựng nền móng Chánh Điện. vì khu vực Chùa gần sông, sình lầy, nên phải làm móng bán bê tông cốt sắt, đào sâu trên 2m, đóng cừ tràm 5m. Phí tổn 224. 534. 000 đ (hai trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

2)Giai đoạn 2: Từ ngày 02/03/1995 đến 24/05/1996: xây móng Chánh Điện, nâng nền cao hơn mặt đất bằng 05 tấc, đổ bê tông 40 cây cột, đổ bê tông mặt sàn tầng lầu Chánh Điện.

Phí tổn: 168.506.000đ (một trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm lẻ sáu ngàn đồng)

3) Giai đoạn 3: Từ ngày 01/06/1996 đến 26/01/1997: xây tô tường, dựng cửa, trang trí nội thất phần Giảng Đường tầng trệt.

Phí tổn: 93. 005. 000 đ(chin mươi ba triệu, không năm ngàn đồng)

4) Giai đoan 4: Từ ngày 06/09/1996 đến ngày 21/01/1997: đổ cột phần lầu và đổ bê tông mái Chánh Điện.

Phí tổn: 187. 463. 890đ (một trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn, tám trăm chin mươi đồng)

5) Giai đoạn 5: Từ ngày 12/03/1997 đến 28/08/1997: xây tô tường, trang trí nội thất phần lầu Chánh Điện. Sau đó, khởi công đào móng nhà Tăng.

Phí tổn: 364. 655. 000đ (ba trăm sau mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

6)Giai đoạn 6: 28/08/1997 đến 26/01/1997: Thợ ngọn đắp lân, long, quy, phụng, và lợp ngói mái Chánh Điện. Thợ hồ tiếp tục xây và đổ bê tông tấm sàn tầng một nhà Tăng.

Tổn phí: 594. 210. 500 đ(năm trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm mười ngàn, năm trăm đồng)

7) Giai đoan 7: Từ ngày 12/02/1998 đền/01/1999: xây tô và đổ bê tông tấm sàn tầng hai nhà Tăng, đổ bê tông xây Tịnh Thất tàng Thượng nhà Tăng, xây cổng Tam Quan, và xây hàng rào bao quanh chùa.

Tổn phí: 756. 076. 500 đ (bảy trăm năm mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn, năm trăm đồng).

TỔNG TỔN PHÍ: 2.588.450. 000 đ (hai tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm năm chục ngàn đồng