CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM
Diệu Pháp Liên Hoa
Về dưới Phật Đài
Kinh Nhân Quả Ba Đời