CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM
Phật Học Vấn Đáp-HT Thích Thanh Từ 1/6