CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM
LUẬT TỲ KHEO - BÀI 1 DUYÊN KHỞI - HÒA THƯỢNG THÍCH MINH THÔNG