CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM
ĐTT Về Chùa Từ Hiếu
Di Huấn
Ủy thác toàn quyền lãnh đạo GHPGVNTN cho Vị kế thừa Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
CẨN BẠCH CẢM NIỆM ÂN SƯ CỦA HT THÍCH TUỆ SĨ TẠI LỄ CHÍNH THỨC TƯỞNG NIỆM BÁCH NHẬT HT THÍCH QUẢNG ĐỘ
Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ San Ta Ana CA Ngày 07 03 2020
TUYÊN ĐỌC LỜI TRUY TÁN CỦA TS THÍCH NHẤT HẠNH VÀ ĐỨC LAI LẠT MA ĐẾN ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG,THÍCH QUẢNG ĐỘ