CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM

Chương Trình Lễ Tang Đức Tăng Thống

  • 13/06/2020

BAN TỔ CHỨC

LỄ TANG ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

 

Phụng hành Tâm thư số 15 “Ước nguyện Tăng già hòa hợp” ký ngày 26/3/2019, và Di Huấn ký ngày 05/4/2019 của Đức Đệ ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Con Tỳ kheo Thích Nguyên Lý, trú trì chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Saigon, thành tâm cung thỉnh: Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng Thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN qua các nhiệm kỳ trong BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ - ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

  1. HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO CHỨNG MINH TANG LỄ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chiếu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Khai

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Ban

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Liên

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tôn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Mãn

 

  1.       BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Trưởng Ban:                  Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

 

Phó Ban:                         Hòa thượng Thích Viên Định

                                                Hòa thượng Thích Thái Hòa

                                                Hòa thượng Thích Nguyên Lý

                                                Hòa thượng Thích Phước Trí

Hòa thượng Thích Bảo Lạc

Hòa thượng Thích Tín Nghĩa

Hòa thượng Thích Tánh Thiệt

Hòa thượng Thích Như Điển

                                                Hòa thượng Thích Kiến Tánh

                                    Hòa thượng Thích Lưu Thanh

                                                Hòa thượng Thích Không Tánh 

                                                Hòa thượng Thích Minh Tâm

                                                Hòa thượng Thích Chí Viên

                                                Hòa thượng Thích Viên Lý

                                                Hòa thượng Thích Chơn Trí

                                                Hòa thượng Thích Nguyên Siêu

                                                Hòa thượng Thích Thiện Tâm

                                                Hòa thượng Thích Phước Nhơn

                                                Hòa thượng Thích Trí Minh

                                                Hòa thượng Thích Bổn Đạt

                                                Hòa thượng Thích Quảng Ba

                                                Hòa thượng Thích Trí Lãng

                                                Hòa thượng Thích Thông Đạt

                                                Hòa thượng Thích Huyền Việt

 

Ủy viên:                                 Hòa thượng Thích Thanh Huyền

                                                Hòa thượng Thích Phước An

                                                Hòa thượng Thích Đức Thắng

                                                Hòa thượng Thích Tâm Trí

                                                Hòa thượng Thích Thiện Dương

                                                Hòa thượng Thích Như Tấn

                                                Hòa thượng Thích Thiện Minh

                                                Hòa thượng Thích Toàn Lạc

                                                Hòa thượng Thích Chí Thắng

                                                Hòa thượng Thích Chơn Phương

                                                Hòa thượng Thích Chơn Tâm

                                                Hòa thượng Thích Hải Tạng

            Kính bạch Chư tôn đức, vì điều kiện và phương tiện khó khăn nên chúng con không thể đích thân bạch trình lên Quý Ngài, cúi xin quý Ngài từ bi hoan hỷ cho lời cầu thỉnh của chúng con trong việc cung thỉnh Hội Đồng Chứng Minh và Ban Tổ Chức Lễ Tang.

Kính thỉnh Lãnh đạo các cấp Giáo hội và các cơ sở tự viện, Chư Tôn đức Tăng, Ni, cùng Phật tử trong và ngoài nước tùy nghi cử hành Lễ tưởng niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

                                                          Chùa Từ Hiếu, ngày 23 tháng 02 năm 2020

                                                                                          Trú trì

 

                                                                        Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý