CHÙA TỪ HIẾU
59 Lô D Dương Bá Trạc, Đường Số 9, P.1, Quận 8, TP.HCM
Chú Đại Bi
Kinh Pháp Hoa
ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH NƠI SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN LOẠI VÀ DÂN TỘC
TIỂU SỬ HT. TUỆ SỸ - Bậc danh Tăng lỗi lạc của PGVN
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống uỷ thác điều hành GHPGVNTN cho Hoà Thượng Tuệ Sỹ
Xuất hiện vị đại sư uyên bác ra tay cứu nguy Phật Giáo VN trước Pháp nạn cộng sản